Блог

27.05.2015

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Сучасні тенденції на світовому ринку медичних послуг тісно пов’язані із новими можливостями, які надають інформаційні технології. Сьогодні за кордоном складно знайти госпіталь або медичний центр, який не використовував би медичні інформаційні системи.

Окремим напрямком, тісно пов’язаним із інформатизацією охорони, здоров’я є телемедицина. Саме телемедицина дозволяє вирішити ці питання і у першу чергу – розширити доступ пацієнтів до медичних послуг належної якості.

Сьогодні у багатьох медичних закладах України проводяться заходи щодо впровадження телемедицини. Нажаль існує реальний ризик, що створені телемедичні ресурси будуть не сумісними між собою.

Використання Інтернет створює якісно нові умови для комунікацій між пацієнтами та спеціалістами, як в Україні, так і за кордоном. В таких умовах відстань вже не є критичною перешкодою для вчасного отримання адекватної медичної допомоги. Це вкрай важливо в умовах обмеженого пересування певними територіями та загалом на фоні високої міграції населення.

Іншим негативним чинником є дисбаланс інтелектуальних та матеріальних медичних ресурсів в сторону столиці та великих міст.

Але існує важлива проблема, яка пов’язана із низькою мотивацією медиків до використання нових технологій, що в першу чергу обумовлено недостатнім фінансуванням галузі.

Реформування медичної галузі потребує нових підходів до забезпечення медичною допомогою населення, особливо в регіонах, де медичні ресурси, у першу чергу інтелектуальні, сконцентровані у обласних центрах та великих містах. Вкрай важливим є забезпечення надійної взаємодії між лікарями загальної практики – сімейними лікарями та лікарями-спеціалістами. В умовах широкого впровадження сімейної медицини потреба у цьому значно збільшується.

Зважаючи на це, та на високу актуальність застосування телемедицини в охороні здоров’я, УАРІТМ було прийнято активну участь у роботі щодо підготовки актуальної інформації та пропозицій до “круглого столу“ на тему «Розвиток національної системи телемедицины та парамедицини в Україні: впровадження міжнародних стандартів», який проводився 27.05.2016 року під головуванням Голови Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України. За результатами проведеного заходу було затверджено відповідні пропозиції.

Стандартні публікації , , , ,
uaritm
About uaritm

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Call