ПРО НАС

Українська асоціація розвитку інформаційних технологій у медицині (УАРІТМ) – національний член IfFTeH, представляє Україну з 2013 року.

З перших років незалежності  охорона здоров’я в Україні поступово змінюється в бік підвищення відповідальності пацієнта за своє здоров’я та зниження частки держави в фінансуванні. Цей процес супроводжується активним впровадженням інновацій та в тому числі інформаційних технологій.
Асоціація активно пропагує переваги електронної медицини та сприяє її впровадженню в діяльність медичних закладів у багатьох регіонах країни. Для цього сложились найбільш сприятливі умови. В Україні дуже потужна мережа доступу в Інтернет у всіх містах.. Стрімкі темпи проникнення Інтернет в Україні. За даними 2020 року – більше 75%. Частка користувачів мобільних пристроїв серед регулярних користувачів Інтернету склала 60%.
УАРІТМ спільно з провідними операторами зв’язку та найбільшими енергетичними компаніями України реалізував ряд масштабних проектів, в результаті яких понад 42 провідних клініках та медичних установ в 9 регіонах країни були об’єднані в єдину медичну мережу. Це дозволило забезпечити доступ до експертів та консультантів провідних клінік. З іншого боку, персонал цих медичних закладів отримав можливість дистанційного доступу до кращих практик та досвіду діагностики та лікування захворювань.
Партнерами УАРІТМ є провідні виробники програмного забезпечення всередині країни. В зв’язку з цим необхідно відзначити, що в Україні є більше 65 тисяч програмістів. Багато хто з них співпрацює з Асоціацією як фрілансери, так і як співробітники провідних українських програмних компаній.
Впровадження інформаційних технологій вимагає відповідної нормативної бази. Асоціація приймає саму активну участь у цьому процесі.
УАРІТМ приймав участь у підготовці наказу Міністерства охорони здоров’я та постанови Уряду щодо впровадження телемедицини в Україну. Завдяки активності членів Асоціації телемедицина є невід’ємною частиною системи охорони здоров’я в Україні. Використання телемедицини отримало новий поштовх до активного використання після прийняття Постанови уряду про оплату медичних послуг з використанням телемедицини.

За беспосередньої участі УАРІТМ було розроблено зміни до Основ законодавства про охорону здоров’я щодо впровадження та використання телемедицини в Україні.
Члени Асоціації приймають активну участь у розбудові Інформаційного суспільства, у тому числі з розбудови Електронного здоров’я та широкого застосування Штучного Інтелекту в медицині.

Наші послуги

УАРІТМ надає широкий спектр послуг з вивчення, впровадження, розвитку та підтримки рішень із застосуванням TELEHEALTH та TELEMEDICINE

 1. Маркетингові дослідження

  Телемедицина є досить новим напрямком для медичної галузі в Україні. Прикладні рішення для дистанційного консультування впроваджувались хаотично в різних областях, медичних установах. Переважно це були банальні відеоконференції або обмін інформацією по електронній пошті. Лише після прийняття необхідної нормативно-правової бази  на рику почали з’являтись різноманітні рішення вітчизняних та закордонних виробників, які заслуговують на увагу. З іншого боку дуже мало об’єктивної інформації про потенціал ринку телемедицини в Україні. Асоціація займається дослідженням цих питань протягом останніх п’яти років та готова до співпраці.

 2. Консалтинг

  Ви бажаєте розпочати дистанційне консультування у своєму закладі? Або ви плануєте запровадити систему телемедицини у своїй об’єднаній територіальній громаді, районі, області?  Ви не знаєте як це зробити?

  Ми допоможемо у максимально короткі терміни визначити напрямки застосування телемедицини саме для ваших потреб. Ми визначемо оптимальну структуру телемедичної мережі та її складових на основі потреб саме  вашої устнови, закладу, системи охорони здоров’я. Надамо рекомендації щодо медичного та IT-обладнання для телемедицини. Також, підготуємо рекомендації по нормативним документам впровадження телемедицини для вашого закладу, установи чи системи охорони здоров’я.

 3. Підготовка проектів

  Якщи Ви потребуєте комплексного вирішення питань охорони здоров’я із залученням інновацій на основі інформаціних технологій, Асоціація готова взяти участь у підготовці проектів із залученням провідних розробників програмного забезпечення в Україні та за кордоном. Наш досвід та досвід наших партнерів є гарантією успіху у розвитку електронної охорони здоров’я та телемедицини.

 4. Впровадження

  Запровадження телемедичних послуг дозволяє отримати нові можливості для пацієнтів та лікарів. Сучасні інформаціні технології дозволяють зробити це максимально швидко за умови мінімальних фінансових витрат. Ми запропонуємо максимально ефективну модель телемедицини та метологію використання у відповідності до вимог законодавства.

 5. Навчання

  Навчання з питань телемедицини  дозволить створити надійний медичний інтелектуальний ресурс впровадження та використання телемедицини, як інструменту реформування системи охорони здоров’я. Асоціація пропонує цикл лекцій та семінарів  для персоналу медичних закладів де будуть висвітлені основні напрямки застосування телемедицини, перелік та особливості її інструментів (телемедична консультація, телеметрія, домашне телеконсультування). Для керівників пропонується висвітлення питань організації телемедичних систем та методологія запровадження і використання телемедицини на конкретних прикладах.

Наша візія

Місія УАРІТМ полягає в тому, щоб наблизити можливості української медицини до нового рівня, що можна зробити лише за рахунок впровадження ефективних інноваційних технологій.

Сучасні технології дозволяють вивести відчізняну медицину на якісно новий рівень забезпечення населення якісними медичними послугами.

TELEHEALTH та TELEMEDICINE – саме ті напрямки розвитку медицини, що створюють якісно нове середовище для діяльності лікарів.

Віхи

Становлення телемедицини в Україні

Травень, 2007

Створення Державного клінічного науково-практичного центру телемедицини МОЗ України

Жовтень, 2013

Створення Української Ассоціації Розвитку Інформаційних Технологій в Медицині (УАРІТМ) рішенням делегатів Першого Міжнародного Симозіуму з Телемедицини

Січень, 2014

Вступ УАРІТМ до ISfTeH – International Society for Telemedicine and eHealth у якості національного члену – представника України

Жовтень, 2015

Розробка нормативних документів щодо застосування телемедицини, які лягли в основу відповідного наказу Міністерства охорони здров’я та відкрили шлях до впровадження телемедицини  у медичній галузі.

Вересень, 2016

Впровадження Порталу Телемедицини, який об’єднав медичні заклади у єдину телемедичну мережу – нову форму організації вчасного доступу до медичної допомоги належної якості

Грудень, 2017

Повна легалізація телемедицини шляхом внесення змін в  Основи законодавства про охорону здоров’я щодо застосування телемедицини у медичній галузі.

Березень, 2018

Презентація здобутків УАРІТМ у напрямку розвитку електронного здоров’я на міжнародній конференції ISfTeH (Стокгольм, Хельсінки).

Грудень, 2023

Керівника УАРІТМ обрано у Правління ISfTeH (Брюсель).

Вислови відомих людей

Call