Terms of Use

Виконавець з повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, що відвідали Сторінку, а також тих, хто користується Сторінкою його сервісами; у зв’язку з цим Виконавець прагне захистити конфіденційність персональних даних, створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Сторінки для всіх Замовників.

В цілях реалізації вищезазначеного Виконавець представляє відповідну Політику в сфері персональних даних (опис того, як відбувається процес обробки персональних (особистих) даних Замовника при використанні сервісів та/або будь-яких послуг Сторінки, а також при його відвідуванні Сторінки знаходиться  за адресою: http://esemi.org

Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку Виконавець може отримати про Замовника при реєстрації його на Порталі.

Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право збирати і зберігати реєстраційні дані Замовника (у разі їх отримання) в рамках цієї Політики. Використання Сторінки означає беззастережну згоду Замовника з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами Замовник повинен утриматися від реєстрації на Сторінці.

В рамках цієї Політики під «персональною інформацією Замовника» розуміється:

персональна інформація, яку Замовник надає про себе самостійно при реєстрації (при створенні особистої сторінки). Інша інформація (не обов’язкова для надання при реєстрації) надається Замовником на його розсуд;

дані, які автоматично передаються Сторінкою у процесі її використання за допомогою встановленого на пристроях Замовника програмного забезпечення, у тому числі IP-адреса, інформація про браузер (чи іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

Виконавець не збирає інформацію, для збору якої законодавством України встановлені певні вимоги, наприклад: інформацію про расове чи етнічне походження, політичні, релігійні чи інші переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання , а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (згідно Закону України «Про захист персональних даних»).

Ця Політика стосується виключно Сторінки. Виконавець не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Замовник може перейти за посиланнями, доступним на Сторінці. На цих сайтах у Замовника можуть запитувати іншу персональну інформацію.

Виконавець в загальному, не перевіряє і не контролює достовірність персональної інформації, наданої Замовниками. Однак Виконавець вважає, що Замовник надає достовірну і достатню персональну інформацію з питань, запропонованих у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

 

Мета збору та обробки персональної інформації Замовників

Виконавець збирає та зберігає тільки ті персональні дані, що необхідні для надання послуг Замовнику. Виконавець використовує інформацію про дії Замовника в цілях поліпшення роботи Сторінки.

Персональну інформацію Замовника Виконавець може використовувати в таких цілях:

ідентифікація Замовника при наданні послуг;

надання Замовнику персоналізованих сервісів;

зв’язок з Замовником, включно з повідомленнями, запитами та інформацією, що стосується надання послуг, а також для обробки запитів і заявок від Замовників;

поліпшення якості сервісів, зручності їх використання, розробка нових сервісів і послуг;

проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

 

Умови обробки персональної інформації Замовника та її передача третім особам

Персональна інформація Замовника, зберігається Виконавцем із забезпеченням її конфіденційності, крім випадків добровільного надання Замовником інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. Виконавець має право передати персональну інформацію Замовника третім особам в наступних випадках:

Замовник висловив свою згоду на такі дії;

передача необхідна для надання певної послуги Замовнику;

передача передбачена українським чи іншим законодавством в межах встановленої законодавством процедури;

в рамках продажу або іншої передачі Порталу (повністю або частково), при цьому до нового власника переходять усі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;

в цілях забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Сторінки або третіх осіб у випадках, коли Замовник порушує ці Умови або умови Договору про надання послуг.

При обробці персональних даних Замовників Виконавець керується законодавством України.

 

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються не довше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Після того, як суб’єкт персональних даних перестав бути Замовником Сторінки шляхом видалення своєї особистої сторінки, його персональні дані також автоматично видаляються.

 

Зміна Замовником персональної інформації

Замовник може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також змінити параметри її конфіденційності, скориставшись налаштуваннями на особистій сторінці Замовника.

 

Заходи для захисту персональної інформації Замовників:

Виконавець приймає необхідні та достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Замовника від неправомірного або випадкового доступу, знищення, втрати, пошкодження, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з боку третіх осіб.

Адміністрація використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Тим не менше, незважаючи на всі зусилля, Виконавець не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами компетенції Виконавця.

 

Зміна Політики конфіденційності

Виконавець має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності. Нова редакція набирає чинності з моменту її опублікування на Сторінці, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

Замовник може відмовитись від прийняття змін і доповнень до Політики, які вносить Адміністрація, що означає відмову Замовника від користування Сторінкою.

Call