Блог

19.02.2019

Рекомендації по впровадженню телемедицини (shortlist)

В рамках децентралізації, ключовою складовою соціального благополуччя є показники здоров’я населення громад та доступність до якісних медичних послуг. Найбільш зацікавленими учасниками цього процесу є територіальні громади, які  є відповідальними за соціальне благополуччя населення.

Важливим фактором соціального впливу є охорони здоров’я, яка представлена на рівні громад первинною ланкою надання медичної допомоги.

У цьому сенсі найбільша відповідальність покладена на сімейного лікаря. У сучасних реаліях, ефективна взаємодія громад і охорони здоров’я можлива лише за умови активного залучення інноваційних технологій в організацію надання медичної допомоги. Прикладом такої інновації є телемедицина (Telehealth), яка дозволяє за умови мінімальних капіталовкладень, у найкоротші терміни розширити можливості первинної ланки надання медичної допомоги, як ключової складової соціального благополуччя населення громад.

Впровадження телемедицини дозволяє спростити доступ пацієнтів на первинній ланці до лікарів-спеціалістів та кращого досвіду надання медичної допомоги. З цією метою пропонується відчизняне рішення для організації надання медичних послуг із застосуванням телемедицини.

Практичні кроки

Першим кроком передбачено реєстрацію закладу охорони здоров’я  в телемедичній системі в онлайн режимі .  Для цього необхідно зайти на сторінку реєстрації   https://medbrama.com та вказати ЄДРПОУ медичної установи та фактичну адресу місця роботи.

Наступним кроком є реєстрація лікарів. Для користування системою у лікаря на робочому місці необхідно мати лише комп’ютер/ноутбук та доступ до мережі Інтернет. Кожний лікар реєструється самостійно під обліковим записом своєї медичної установи. Для цього лікар створює в системі в он-лайн режимі власний обліковий запис, зазначає основну лікарську спеціальність, контактний мобільний телефон та адресу своєї електронної пошти і за бажанням – додаткову інформацію про свої професійні здобутки (категорія, наукове звання. стаж роботи, курси, сертифікати, додаткову спеціалізацію, досвід тощо).

Зареєстровані лікарі отримують можливість направляти дані про перебіг захворювання та результати обстеження своїх пацієнтів консультантам.

Пошук необхідного консультанта, формування запиту на консультацію, отримання заключення здійснюється засобами телемедичної системи відповідно до затвердженого єдиного регламенту. Кожний консультант, має можливість отримувати та опрацьовувати надіслані на його обліковий запис запити на консультацію, переглядати додані до запитів файли з результатами діагностичних досліджень та в зручний час формувати консультативне заключення і направляти його сімейному лікарю.

За потреби, консультація проводиться в режимі відеоконференції «консультант – лікуючий лікар». Консультації здійснюються в плановому порядку і ургентно з використанням відеозв’язку в системі.

Кожному лікарю доступний архів усіх консультацій, що проводяться за його участю. Запити на консультацію та висновки консультантів можуть бути роздруковані на паперових носіях, якщо у цьому виникає потреба.

Результати проведених консультацій та додані до них файли зберігаються на серверах даного медичного закладу. Якщо заклад ще не має своїх серверних потужностей, зазначена інформація може зберігатися у хмарному сховищі.

Користувачами системи є лікарі. Для пацієнтів створено мобільний додаток, який дозволяє знайти, вибрати необхідного лікаря та записатися на очний прийом до нього. Доступні пошуку тільки лікарі, зареєстровані у системі.

Друга важлива функція додатку – дистанційні консультації (разові/регулярні) пацієнта зі своїм лікуючим лікарем, або лікарем, який проводив оперативне втручання.

Лікар планує дистанційні консультації на визначений період часу. Пацієнт має можливість до кожної запланованої консультації передати через додаток актуальну інформацію (результати діагностики, лабораторних досліджень тощо) лікуючому лікарю. У запланований час пацієнт і лікар мають можливість дистанційного контакту шляхом використання текстового чату, аудіо- або відеозв’язку через систему. Текстовий чат зберігається і в любий час доступний до перегляду в архівах облікового запису пацієнта та його лікаря.

Пропонований сервіс  значно спростить процес динамічного нагляду за хронічними пацієнтами, під час довготривалого лікування та реабілітації після інсультів, інфарктів, травм, оперативних втручань тощо.

Історія усіх проведених консультацій зберігається в архівах і доступна лише пацієнту та його лікуючому лікарю.

Адміністрування системи з боку медичного закладу. Керівник медичного закладу визначає відповідальну особу – адміністратора системи (лікар Кабінету телемедицини, якщо передбачено у закладі). Адміністратор в онлайн режимі підтверджує актуальність інформації про лікарів, що реєструються у системі та підтверджує право користування системою.

За потреби, адміністратору доступна статистика користування лікарями закладу сервісами у телемедичній системі.


Функціональні можливості телемедичної системи:

 1. Телемедичне консультування (планове, ургентне)
 2. Похідні телемедичні консультації (Телемедичний консиліум)
 3. Дистанційний нагляд за пацієнтом
 4. Он-лайн запис на очний прийом до лікаря
 5. Збір (он-лайн) статистичних даних
 6. Адміністрування користувачів системи у закладі

 

 1. Телемедичне консультування

Кожний зареєстрований користувач (лікар) має дві базові ролі у системі – лікуючий лікар і консультант.

У якості лікуючого лікаря користувач створює нові клінічні випадки та направляє їх на консультацію через телемедичну систему консультанту. Пошук консультанта здійснюється по визначеним фільтрам (спеціальність, заклад, ПІБ лікаря). Клінічні випадки містять анонімізовану інформацію про перебіг захворювання, діагностику, лікування пацієнта та перелік питань консультанту. До клінічного випадку додаються файли із медичними зображеннями (МРТ, КТ Рентгенограми, УЗД, ЕКГ тощо), які необхідні консультанту для оцінки і підготовки рекомендацій.

Консультант отримує запити, що надійшли на його адресу, готує консультативний висновок і рекомендації.

Під час планового консультування відповідь консультанта очікується в терміни передбачені регламентом роботи системи у вигляді обміну текстовими даними та файлами обстежень. У разі ургентної консультації, одразу після її створення, на додаток до обміну текстовими даними та файлами, між лікуючим лікарем і консультантом створюється відеоконференція в телемедичній системі.

Учасники відеоконференції отримують смс-повідомлення про консультацію.

Кожному лікарю доступний архів усіх консультацій, що проводяться за його участю. Запити на консультацію та висновки консультантів можуть бути роздруковані на паперових носіях, якщо у цьому виникає потреба.

Результати проведених консультацій та додані до них файли зберігаються на серверах даного медичного закладу, або у хмарному сховищі.

 1. Похідні телемедичні консультації (Телемедичний консиліум)

За потреби, лікуючий лікар, або консультант, що отримав запит на консультацію, може використати дані клінічного випадку для підготовки більш обґрунтованого заключення.

Похідні консультації можуть виконуватися як, телемедичниї консиліум, коли лікар формує клінічний запит одразу декільком консультантам і отримує від них висновки та рекомендації для прийняття рішення.

Другий варіант похідної телемедичної консультації, коли лікар, використовує отриману відповідь від консультанта і на її основі із додатковими даними обстеження, лікування тощо формулює нову телемедичну консультацію для направлення її консультанту(там).

Такі консультації дозволяють швидко отримати максимально компетентний висновок щодо лікування пацієнта із залученням необхідних фахівців високого рівня. Це надзвичайно актуально у складних діагностичних випадках та під час діагностики рідкісних захворювань і атипового перебігу хвороб.

 1. Дистанційний нагляд за пацієнтами (Домашня телемедицина)

Якщо у лікаря є пацієнти, що знаходяться на амбулаторному лікуванні (після оперативних втручань), він може проводити дистанційно за допомогою телемедичної системи.

Лікар планує дистанційні консультації на визначений період часу. Пацієнт має можливість до кожної запланованої консультації передати через спеціальний мобільний додаток актуальну інформацію (результати діагностики, лабораторних досліджень тощо) лікуючому лікарю. У запланований час пацієнт і лікар мають можливість дистанційного контакту шляхом використання текстового чату, аудіо- або відеозв’язку через телемедичну систему. Текстовий чат зберігається і в любий час доступний до перегляду в архівах облікового запису пацієнта та його лікуючого лікаря.

Пропонований сервіс  значно спростить процес динамічного нагляду лікуючого лікаря за його хронічними пацієнтами, під час довготривалого лікування та реабілітації після інсультів, інфарктів, травм, оперативних втручань тощо.

Історія усіх проведених консультацій зберігається в архівах і доступна лише пацієнту та його лікуючому лікарю.

 1. Он-лайн запис на очний прийом до лікаря

Усі лікарі, зареєстровані в телемедичній системі будуть доступні (за їх згодою) для он-лайн запису пацієнтів на очний прийом. Он-лайн запис здійснюється через спеціальний мобільний додаток пацієнта. Лікарі, доступні для он-лайн запису на очний прийом отримують відповідні сповіщення (через систему МедБрама та смс) у тому разі, коли користувачі мобільного додатку хочуть записатись на очний прийом на конкретну дату і час. Лікар може відмовити або погодитись та скорегувати дату і час прийому через телемедичну систему. Запис на прийом є глобальним сервісом, коли пацієнти мають можливість самостійно обрати лікаря із любого медичного закладу, зареєстрованого у системі.

 1. Збір (он-лайн) статистичних даних

Збір статистичної інформації щодо роботи лікарів медичного закладу здійснюється онлайн автоматично. Аналіз статистики та її представлення у вигляді таблиць, графіків за визначені періоди часу доступна на робочому місці адміністратора та/або керівника установи. Перелік доступної інформації залежить від  рівня доступу у системі.

 1. Адміністрування користувачів системи у закладі

Адміністрування системи з боку медичного закладу. Керівник медичного закладу визначає відповідальну особу – адміністратора системи (лікар Кабінету телемедицини, якщо передбачено у закладі). Адміністратор в онлайн режимі підтверджує актуальність інформації про лікарів, що реєструються у системі та підтверджує їх право користування системою.

 

Додаткова інформація

Користування сервісами системи безкоштовне. Передбачається технічна підтримка роботи (після тестового періоду використання) закладу у мережі.  Для роботи в системі, лікарі отримують необхідні навички на навчальному семінарі, який проводиться для груп від 20 до 40 осіб (за протреби).

За потреби, виконується інтеграція з існуючими МІСами, які використовуються у закладі.

Якщо лікарі медичної установи надають медичні послуги із визначеною вартістю, використовується білінгова система яка автоматизує та спрощує отримання коштів за надані послуги.

Post Types, Стандартні публікації , , , , , , , , ,
uaritm
About uaritm

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Call