Блог

28.05.2018

Переваги вітчизняного виробника програмного забезпечення для потреб охорони здоров’я

Ініційований Президентом України закон «Про покращення доступу до медичних послуг у сільській місцевості» передбачає активне впровадження інновацій у систему охорони здоров’я. У першу чергу мова йде про застосування телемедицини, яка використовує телекомунікаційні та веб-технології (мережі Інтернет).

Постає питання аргументованого вибору рішень, які можуть застосовуватися з цією метою.

Такий вибір доцільно робити зважаючи на:

  • досвід розробки програмних рішень для телемедицини;
  • відповідність існуючих пропозицій діючому українському законодавству;
  • перспективи подальшого використання, супроводу та постійного їх удосконалення відповідно до змін, що відбуватимуться у системі охорони здоров’я України.

Відповідно до першого критерію необхідно зазначити високий професійний рівень вітчизняних розробників програмного забезпечення визнаний у світі, які працюють переважно за контрактами з провідними світовими компаніями але у той же час мало затребувані в Україні. Існуючі вітчизняні розробки для телемедицини також створені за передовими світовими технологіями програмування та відповідають вимогам сучасних вимогам до інформаційних систем.

Стосовно другого критерію важливим є той факт, що українські рішення на відміну від зарубіжних, розроблялись з урахуванням особливостей вітчизняної системи охорони здоров’я, медичної інфраструктури та у повній відповідності до українського законодавства, у тому числі, стосовно захисту інформації . Більше того, українське законодавство стосовно використання телемедицини на відміну від більшості країн, повністю врегульоване. Слід зазначити, що у багатьох країнах Заходу таке законодавство взагалі відсутнє, або має фрагментарний характер.

І останній критерій. Кожний програмний продукт потребує постійного оновлення у процесі використання та технічної підтримки від розробника.  У відповідності до змін, що відбуваються у законодавчому полі та з урахуванням реформи медичної та суміжних галузей, необхідно за забезпечувати його актуальність до поточних вимог. Це не можливо забезпечити не витрачаючи невиправдано великих коштів, якщо програмне рішення створено та підтримується зарубіжним виробником.

Враховуючи вищенаведене, необхідно додати, що у разі залучення вітчизняного виробника будуть створені додаткові робочі місця для громадян України, гроші для таких систем будуть освоєні в межах країни та податки підуть в український бюджет. І останнє – вартість вітчизняних розробок суттєво відрізняється у меншу сторону  від зарубіжних, що сьогодні надзвичайно актуально за умови хронічного недофінансування галузі охорони здоров’я.

Post Types, Uncategorized, Стандартні публікації
uaritm
About uaritm

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Call