Блог

24.08.2018

Координаційна рада з цифрової економіки

Координаційна рада з цифрової економіки – тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Мінекономрозвитку України. Його завдання – забезпечення виконання Концепції та Плану розвитку цифрової економіки та суспільства України до 2020 року.

У складі Ради працюють робочі підгрупи з розробки законодавчих ініціатив, аналітичних досліджень ІТ- та телекомгалузі, цифрової інфраструктури, громадської безпеки, фінтеху та безготівкових розрахунків, цифровізації соціальної сфери, розвитку smart-city, креативних індустрій та експорту ІТ-послуг, цифровізації освіти, охорони здоров’я, науки, Інтернету речей, індустрії 4.0 цифрового землеробства, національної системи безпаперової торгівлі.

УАРІТМ бере активну участь за напрямком «Цифровізація охорони здоров’я». Фахівцями Асоціації опрацьовані пропозиції щодо напрямків діяльності, пов’язаних із розробкою проектів нормативно-правових актів впровадження  і розвитку  цифрової медицини, eHealth та Telehealth (Телемедицини). Запропоновано ініціативи щодо розробки рекомендованого набору показників, які допоможуть відслідковувати, контролювати та оцінювати,  визначити ефективне використання цифрового здоров’я в країні.

Усіх небайдужих запрошуємо до співпраці, об’єднання зусиль з метою втілення докорінних змін у охороні здоров’я  та інтеграції передового світового досвіду у вітчизняну медицину.

The Coordinating Council for the Digital Economy is a temporary advisory and advisory body to the Ministry of Economic Development of Ukraine. Its task is to ensure the implementation of the Concept and the plan for the development of the digital economy and society in Ukraine until 2020.

The Council includes working subgroups to develop legislative initiatives, analytical studies of IT and telecommunications, digital infrastructure, public security, digitalization of the social sphere, the development of smart-cities, the creative industry and the export of IT-services, the digitization of education, Health, science, the IoT , the national paperless trading system.

UADITM takes an active part in the “Digitization of Health”. Experts of the Association have worked out proposals on the areas of activity related to the development of draft regulations on the introduction and development of Digital Medicine, eHealth and Telehealth (Telemedicine). Initiatives are proposed to develop a list of key indicators that will help monitoring and evaluate the effectiveness of Digital Health in the country.

We invite everyone to cooperate, join forces to make fundamental changes in healthcare and integrate advanced world experience into Ukrainian Health Care.

 

Hi-Tech Office – UADITM

Uncategorized, Обговорення, Стандартні публікації
uaritm
About uaritm

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Call